Drs. Riyanto Basuki, M.Si

Periode 2016 - 2020

Contact

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BANJARMASIN/17-03-1960
PENDIDIKAN AKHIR : S2/IPB/2007
FAKULTAS : TEKNOLOGI KELAUTAN
JURUSAN : TEKNOLOGI KELAUTAN
JABATAN : KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI KELAUTAN
KONTAK : GEDUNG II BADAN LITBANG KP LANTAI 4,
KOMPLEKS BINA SAMUDERA ANCOL TIMUR,
JAKARTA UTARA
: http://pusriskel.litbang.kkp.go.id